Nakon uspješno izvedene svibanjske predstave, a na zahtjev oduševljene župske publike, Kolarini su prošle subote u Župi dubrovačkoj ponovno izveli Njavrovu komediju “Skerac sa svete Marije”.

Dosljedni najavama organizatora i očekivanju publike, amaterska glumačka družina Kolarin “na jedinstvenom prostoru ispred kapelice sv. Ivana na Bravinjcu-Martinovići nasmijala je sve — od najmlađih do najstarijih.”

Komentari publike, prema anketi Soundset Raguse, dali bi se sažeti u jednu riječ: “Super!”

Odličan opći dojam sažeto je opisao i organizator, don Robert Ćibarić:
“Dojam je izuzetno pozitivan zbog toga što je i ove večeri, kao što ste mogli vidjeti, bilo velikog interesa publike, a koja je, eto, zauzela svaki ‘stočić’ ovdje — i još su stajali na pozornici, ako tako mogu reći”.